BUSINESS??AREA
刑事辩护

☆ ? ? ?商业犯罪案件启动或应对、防范

☆ ? ? ?为当事人提供专业的全程服务:案件的立案、侦查、起诉、一审、二审、执行、死刑复核、审判监督等各个阶段的法律帮助、代 理和辩护

☆ ? ? ? 为犯罪嫌疑人、被告担任辩护人 ?

☆ ? ?? ?代理当事人进行刑事案件的举报、控告

☆ ? ?? ?代理被害人参加刑事诉讼活动和进行刑事附带民事诉讼活动

☆ ? ? ? 代理当事人进行刑事案件申诉?

☆ ? ? ? 刑事风险预防化解

☆ ? ? ? 刑事追诉程序的紧急应对